Bekendmaking

Het Korps Politie Suriname (KPS) maakt bekend dat de korpsleiding heeft besloten om in de eerste week van maart van start te gaan met de opleiding tot Buiten gewoon Agent van Politie( BAVP) in het district Nickerie. Om toegelaten te worden tot de opleiding tot Buiten gewoon Agent van Politie … Continue reading Bekendmaking